2 Aralık 2016 Cuma

Agile, Scrum İngilizce Türkçe Sözlük

Bir süredir Scrum ile ilgili bazı dökümanları Türkçe'ye çevirerek, bu konuda Türkçe içeriğini arttırmaya çalışıyorum. Maalesef bu alandaki terimlere karşılık hazır bir sözlük bulamadım. Bu sayfa, yaptığım çevirilerde kullandığım terimlere ait bir sözlük sayfasıdır. Konuyla ilgili pek çok farklı Türkçe kaynağı inceleyerek, ortak kullanımlara yer vermeye çalıştım. 


 

 İNGİLİZCE


   

TÜRKÇE


   artifact   eser
   backlog   iş listesi
   big up front design   büyük ön tasarım
   burndown chart   iş bitim grafiği
   checklist   kontrol listesi
   commitment   taahhüt
   continuous integration server   sürekli entegrasyon sunucusu 
   definition of "done"   "bitti" tanımı
   facilitator   kolaylaştırıcı
   framework   çerçeve
   impediment   engel
   information radiator   bilgi dağıtıcı
   item   madde
   pair programming   eşli programlama
   potentially shippable product increment       teslim edilebilir olası ürün parçası    
   product backlog   ürün iş listesi
   product owner   ürün sahibi
   push to test    teste gönder
   refactor   yeniden yapılandırma
   sprint retrospective meeting   sprint retrospektif toplantısı
   sprint review meeting   sprint değerlendirme toplantısı
   stakeholder   paydaş
   taskboard   iş panosu
   test driven development (tdd)   test tabanlı geliştirme
   technical debt   teknik borç
   timebox   zaman kutusu
   tune in    göz atmak


Kaynaklar*
(1) http://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-Turkish.pdf
(2) http://www.cangelis.com/test-driven-development-tdd-nedir/
(3) http://www.tdk.gov.tr
(4) http://tureng.com/en/turkish-english


Gelebilecek yorum ve öneriler ile sayfa içeriğinin zenginleşmesini umuyorum. Hatalı olduğunu düşündüğünüz terimleri de tartışabiliriz. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder